ZIELONA KARTA

Dla kogo?

 Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzyści

 Każdy posiadacz ubezpieczenia OC w PZU otrzymuje bezpłatnie Zieloną Kartę.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium:

 • Albanii,
 • Macedonii,
 • Maroka,
 • Mołdawii,
 • Białorusi,
 • Rosji,
 • Czarnogóry,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Tunezji,
 • Iranu,
 • Turcji,
 • Izraela,
 • Ukrainy.

 Szczegóły oferty znajdziesz w PZU ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych