NAGROBEK

Nagrobek cmentarny - płyta umieszczona na cokole wraz z tablicą napisową, rzeźbą nagrobną i innymi elementami ozdobnymi albo grobowiec z dostępnym wnętrzem, usytuowane na cmentarzu komunalnym lub wyznaniowym;

PZU może zawrzeć umowę ubezpieczenia nagrobka cmentarnego, jeżeli spełnia on łącznie następujące warunki: 1) płyta pozioma nagrobka cmentarnego jest przytwierdzona w taki sposób, że jej zdemontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi;
2) płyta pionowa nagrobka cmentarnego jest przytwierdzona w taki sposób, że jej zdemontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi;
3) elementy ozdobne lub litery przytwierdzone są na stałe do jego płyty poziomej lub pionowej.