SPRZĘT MEDYCZNY

 Na wniosek ubezpieczającego i za opłata  dodatkowej składki ochroną ubepzieczeniową może zostać objęty przenośny sprzęt medyczny:

  • pompa insulinowa
  • aparat słuchwy
  • generator szumu szerokopasmowego
  • procesor mowy