OC - OGÓLNE

Dla kogo?

 Ubezpieczenie dla:

 •     osób prawnych,
 •     osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 •     osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego przez nich mienia,
 •     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

 

Najważniejsze korzyści

 

 •     jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś (osobie trzeciej szkodę), wypłacimy tej osobie odszkodowanie,
 •     wypłacimy także odszkodowanie poszkodowanemu, jeżeli szkodę wyrządzi Twój podwykonawca. PZU ma prawo wystąpić do podwykonawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania (jest to tzw. regres) (Możesz wykupić klauzulę, dzięki której Twój podwykonawca nie będzie musiał zwracać odszkodowania),
 •     dzięki ubezpieczeniu Twoja firma może spełnić wymagania np. kontraktowe lub przetargowe Twoich klientów (czasami klienci wymagają zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC, jeśli zawierasz umowę handlową lub przystępujesz do zamówień publicznych),
 •     nasze ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy – wykup dodatkowe klauzule.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 Kiedy działa ubezpieczenie?

Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę:

 •     w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku przed Twoją piekarnią,
 •     w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy  (odpowiedzialność kontraktowa) – np. Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu, co spowoduje jego uszkodzenie.

Wypłacimy osobie poszkodowanej pieniądze z ubezpieczenia za konsekwencje:

 •     uszkodzenia ciała, inwalidztwa lub śmierci (szkody na osobie),
 •     zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy innych osób (szkody rzeczowe).
   

Przygotowaliśmy wiele klauzul, o które możesz poszerzyć ubezpieczenie podstawowe. Dzięki temu dostaniesz ubezpieczenie dostosowane do swoich potrzeb. Klauzule dotyczą np.:

 •     szkód i wypadków, które wydarzyły się poza Polską,
 •     szkód wyrządzonych przez produkt, który wprowadza do obrotu Twoja firma,
 •     wypadków przy pracy,
 •     przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody i gruntu oraz kosztów ich usunięcia,
 •     uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości i przedmiotów, z których korzystasz: na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z  rzeczy innych osób,
 •     skutków chorób zakaźnych i zakażeń,
 •     uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy lub pojazdów, które ktoś powierzył Twojej firmie, aby je np.:
 1.     naprawiła lub wyczyściła,
 2.     chroniła lub przechowywała,
 •     uszkodzenia lub zniszczenia:
 1.     rzeczy oddanych do spedycji,
 2.     rzeczy gości hotelowych,
 •     szkód, które wydarzyły się uczestnikom imprezy organizowanej przez Twoją firmę,
 •     szkód spowodowanych przez  materiały wybuchowe lub fajerwerki.